Çalışma Arkadaşlarımız

Avukat FERUDUN ÖNAL
Sicil No: 21369
Eposta: avukat@ferudunonal.av.tr

Elbistan 1964 doğumlu olan Ferudun Önal ilk orta ve lie öğrenimini Elbistan’da tamamladı.1981 yılında Anadolu Ün.Müh.Mim.Fak Maden Müh.Bölümünde yüksek öğrenime başladı.Daha sonra Dicle Ün.Hukuk Fakültesinden mezun oldu.Stajını İstanbul Barosu’nda tamamlayan Av.Ferudun Önal 1997 yılından itibaren serbest avukat olarak kendi bürosunu kurmuştur.Uzun yıllardan bu yana çok sayıda şirket ve şahısların hukuki danışmanlığıyla birlikte halen Sulh Hukuk,Asliye Hukuk ve Ticaret mahkemelerinde “Gayrımenkul ve inşaat hukuku,kat mülkiyeti,tüketici hakları vs. konularda” hukukçu bilirkişi olarak görev almaktadır.
Evli ve bir çocuk babası olan Av.Ferudun Önal ;

Bahçeşehir Üniversitesi, CMUK avukatlığı ve Çocuk Hakları
İstanbul Barosu-Avrupa Konseyi Huk.İşl., Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Uygulamaları
İstanbul Barosu, Sağlık Hukuku
İstanbul Barosu, Fikri Haklar Hukuku
İstanbul Barosu, Kadın Hakları ve Aile Hukuku

Ve sair bir çok konuda eğitim seminerlerine katılarak bu konularda sertifikalar almıştır.

Avukat OSMAN AYDINER
Sicil No: 29833
Eposta: oaydiner@ferudunonal.av.tr

Ordu 1976 doğumlu olan Osman Aydıner 2002 yılında Dokuz Eylül Ün.Hukuk Fakültesinden mezun oldu.Stajını İstanbul Barosunda tamamlayan Av.Osman Aydıner askerliğini İzmit İnşaat Emlak ve Nato Enf.Bölge Başkanlığında “Kamulaştırma Gayrımenkul ve Emlak Şubesinde” hukuk danışmanı-yedek subay olarak yapmıştır.Evli ve bir çocuk babası oln Av.Osman Aydıner ofisimizde ağırlıklı olarak Ticaret hukuku (şirketler-sözleşmeler-danışmanlık) ve özel hukuk alanlarında çalışmaktadır.

Av.Osman Aydıner ;
İstanbul Barosu, CMUK. Eğitim Semineri
İstanbul Barosu, Kadın hakları uygulama merkezi Eğitim Semineri
İstanbul Barosu, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Eğitim Semineri
İstanbul Barosu, Fikri ve Sınai Haklar Eğitim Semineri’ne katılmıştır.

Avukat ONUR KARYÜZ
Sicil No: 36964
Eposta: okaryuz@ferudunonal.av.tr

İstanbul 1983 doğumlu olan Onur Karyüz 2005 yılında İstanbul Bilgi Ün.Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.Stajını İstanbul Barosunda tamamlayan Av.Onur Karyüz İngiltere Londra’da akademik İngilizce eğitimini tamamlamış ve Buernemouth Üniversitesinde “Uluslararası Ticaret Hukuku” alanında tezli yüksek lisans (LLM) yapmıştır.Av.Onur Karyüz ofisimizde ağırlıklı olarak “Ticaret hukuku, uluslararası sözleşmeler,şirketler hukuku,iş hukuku,icra iflas hukuku alanlarında çalışmaktadır.

Avukat YAĞMUR ALINMAZ
Sicil No: 40942
Eposta: yagmur@ferudunonal.av.tr

İstanbul 1986 doğumlu olan Yağmur Alınmaz 2009 yılında Dicle Üniversitesi Hukuk fakültesinden mezun olmuştur.Stajını İstanbul Barosunda tamamlayan Av.Yağmur Alınmaz bir taraftan mesleğini icra ederken diğer taraftan da çok sayıda mesleki ve kişisel gelişim çalışmalarına katılarak daha donanımlı bir hukukçu olma gayreti içerisine girmiştir.İngilizce ve Arapça bilen Av.Yağmur Alınmaz, ofisimizde ağırlıklı olarak Ticaret hukuku, iş hukuku ve icra iflas hukuku alanlarında çalışmaktadır.

Av.Yağmur Alınmaz ;
İstanbul Barosu, AİHM Semineri
İstanbul Barosu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Bireysel Başvuru
İstanbul Barosu, CMK Eğitimi Seminerlerine katılmıştır.

MEHMET KEMAL SOYSAL
Danışman

İstanbul Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü Yapım İnceleme Şube Müdürlüğü görevinden emekli olan Mehmet Kemal Soysal halen; Sulh hukuk,Asliye hukuk,Tüketici ve Ticaret mahkemelerinde İnşaat-gayrımenkul-hesap işleri vs. pek çok konuda teknik bilirkişi olarak görev yapmaktadır. Mehmet Kemal Soysal ofisimizde İnşaat-gayrımenkul-hesap işleri vs.konularda teknik danışman olarak hizmet vermektedir.

ZEYNEL ABİDİN ÖZER
Danışman

Malatya 1959 doğumlu olan Zeynel Abidin Özer,İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun olmuştur.Uzun yıllardır çeşitli seminer çalışmalarına katılan ve Vergi hukuku -vergi davalarında uzman olan Zeynel Abidin Özer ofisimizde vergi inceleme,uzlaşma-tarhiyat,denetim ve sair işlerle Denetim-inceleme işlerinde uzman-danışman olarak hizmet vermektedir.

PINAR TURAN
Ofis Yönetim Asistanı
Eposta: pinar@ferudunonal.av.tr

İstanbul 1990 doğumlu olan Pınar Turan, Ankara Cumhuriyet Lisesi mezunu olup halen ofisimizde ofis yönetim asistanı olarak görev yapmaktadır.

BİLAL ELBASAN
Ofis Görevlisi

İstanbul 1991 doğumlu olan Bilal Elbasan halen İstanbul Aydın Ün.Tasarım bölümü 2. eğitim öğrencisi olup ofisimizin takip ve sair genel işlerinde yardımcı olmaktadır.